Các tiêu chuẩn chất lượng

 

Tất cả các sản phẩm của công ty Nguyễn Long đều đạt tiêu chuẩn về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm được chứng nhận bởi các cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Y Tế và Ban An Toàn Thực Phẩm TP.HCM

 

THÔNG TIN CÁC HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ


 

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: BỘT RAU CÂU (JELLY POWDER)

 Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 08 / Công Ty Nguyễn Long / 2019

Ngày nhận hồ sơ: 12/07/2019

 

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: BỘT THẠCH (RAU CÂU) CHÈ KHÚC BẠCH SÔ-CÔ-LA

 Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 07 / Công Ty Nguyễn Long / 2019

Ngày nhận hồ sơ: 24/05/2019

 

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: BỘT THẠCH (RAU CÂU) CHÈ KHÚC BẠCH

Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 05 / Công Ty Nguyễn Long / 2019

Ngày nhận hồ sơ: 24/05/2019

  

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: BỘT RAU CÂU TRÀ SỮA MATCHA

 Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 04 / Công Ty Nguyễn Long / 2019

Ngày nhận hồ sơ: 15/03/2019

 

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: BỘT CỐT DỪA (COCONUT CREAM POWDER)

 Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 06 / Công Ty Nguyễn Long / 2019

Ngày nhận hồ sơ: 15/03/2019

 

 TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: BỘT RAU CÂU DÂU TÂY

 Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 03 / Công Ty Nguyễn Long / 2019

Ngày nhận hồ sơ: 14/02/2019

 

 TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: BỘT RAU CÂU TRÁI VẢI

 Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 02 / Công Ty Nguyễn Long / 2019

Ngày nhận hồ sơ: 14/02/2019

 

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: BỘT RAU CÂU SỮA BẮP

 Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 01 / Công Ty Nguyễn Long / 2019

Ngày nhận hồ sơ: 14/02/2019

 

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: BỘT CỐT DỪA HÒA TAN (INSTANT COCONUT CREAM POWDER)

 Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 01 / Công Ty Nguyễn Long / 2018

Ngày nhận hồ sơ: 03/08/2018

 

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: BỘT RAU CÂU DẺO

 Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 09 / Công Ty Nguyễn Long / 2019

Ngày nhận hồ sơ: 11/06/2019

 

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: TRÀ GỪNG (GINGER TEA)

 Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 35681 / 2016 / ATTPHCM - XNCB

Ngày nhận hồ sơ: 21/12/2016

 

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: BỘT HỒNG TRÀ SỮA (Ínstant Milk Tea Powder)

 Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 0 1643 / 2017 / ATTPHCM - XNCB

Ngày nhận hồ sơ: 13/09/2017

  

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: BỘT TRÀ SỮA MATCHA

 Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 1642 / 2017 / ATTPHCM - XNCB

Ngày nhận hồ sơ: 13/09/2019

 

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: BỘT SỮA BẮP HÒA TAN

 Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 10 / Công Ty Nguyễn Long / 2019

Ngày nhận hồ sơ: 12/06/2019

 

  

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: BỘT NGŨ CỐC CACAO – SỮA

 Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 526 / 2018 / ATTPHCM – XNCB

Ngày nhận hồ sơ: 24/01/2018

 

TÊN THƯƠNG NHÂN: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGUYỄN LONG

Tên sản phẩm: BỘT NGŨ CỐC HÒA TAN

Địa chỉ: 29 Nguyễn Phúc Chu , Phường 15 , quận Tân Bình

Số công bố: 215 / 2018 / ATTPHCM - XNCB

Ngày nhận hồ sơ: 10/01/2018